ANTIKAL - na odstranění vodního kamene

ANTIKAL - na odstranění vodního kamene (3)
  • ANTIKAL - na odstranění vodního kamene (3)
  • ANTIKAL - na odstranění vodního kamene

Antikal je určen k odstranění vápenatých usazenin / vodního kamene na umývadlech, vodovodních bateriích, sprchách, kuchyňských dřezech. Více informací

 Skladem 3 ks
89
ks
Další varianty zboží
EAN:
5413149847606

 

Antikal na odstranění vodního kamene 

Antikal na odstranění vápenatých usazenin / vodního kamene na umývadlech, vodovodních bateriích, sprchách, kuchyňských dřezech je velmi užitečný pomocník do kuchyně a koupelny.

Použití : nastříkat na povrch, nechat působit - 5-10 minut, potom setřít houbou nebo hadříkem.
Na závěr dobře omýt čistou vodou.

Není to odmašťovač, ulpělou špínu zčásti odmyje při otírání hadříkem/houbou. Proto je lepší napřed místo očistit od špíny či mastnoty a potom aplikovat Antikal.
původ zboží : Německo

Složení :    <5 % : neiontové povrchově aktivní látky, parfémy - Benzyl Salicilate, Hexyl cinnamal

H315 - Dráždí kůži. 

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P260 - Nevdechujte mlhu/aerosoly. 

P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

 

 

Parametry

Parametr 1: 750 ml / s rozprašovačem

Parametr 2: použití dle potřeby - kuchyně, koupelna

Parametr 1: 750 ml / s rozprašovačem

Parametr 2: použití dle potřeby - kuchyně, koupelna

ANTIKAL - na odstranění vodního kamene