ARIEL 3in1 PODS 24 ks FRÜHLINGS FRISCHE v plastové krabici na barevné prádlo dovoz z NĚMECKA

ARIEL 3in1 PODS 16 ks FRÜHLINGS FRISCHE v plastové krabici na barevné prádlo (2)
color

ARIEL 3in1 PODS compact FRÜHLINGS FRISCHE 24 ks na barevné prádlo gelová kapsle ariel 3in1 pods = nyní trojí účinek najednou : kvalitní vyprání, odstraňování skvrn a rozjasnění barev    novinka z Německa, kapsle ariel na… Více informací

 Skladem 2 ks
240
ks
Katalogové číslo:
3in1Früh24
EAN:
8001090544032

ARIEL 3in1 PODS compact FRÜHLINGS FRISCHE 24 ks na barevné prádlo

gelová kapsle ariel 3in1 pods = nyní trojí účinek najednou : kvalitní vyprání, odstraňování skvrn a rozjasnění barev 
 
novinka z Německa, kapsle ariel na barevné prádlo 3in1

kapsle ariel mají nový vzhled, skvělou rozpustnost ve vodě

Koncentrát obsahuje účinné prací složky, které si poradí i s vyšším zašpiněním prádla. Zatím nejlepší kapsle od zn. ariel.

dávkování :

1 kapsle Ariel do 4-5 kg normálně zašpiněného prádla

2 kapsle Ariel do 4-5 kg velmi špinavého prádla

Složení : 

>30% : aniontové povrchově aktivní látky

5-15% : mýdlo

<5% : neiontové povrchově aktivní látky, fosfonát, enzymy, optický zjasňovač, parfémy : Alpha-isomethyl ionone, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Eugenol, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal

obsahuje : Citronellol, Methylundecanal - může způsobit alergickou reakci

obsahuje : MEA-C10-13-ALKYL BENZENESULFONAT,   MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-7

 Uchovávejte mimo dosah dětí.     

      varování

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H315 - Dráždí kůži
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P352 - Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. kontakt na toxikologické informační středisko v Praze  tel :  224 91 92 93 nebo 224 91 54 02   
P501 - Odstraňte obsah/obal dle místních směrnic ohledně třídění nebezpečného odpadu a obalů.
EUH208 - Obsahuje : Citronellol, Methylundecanal, MEA-C10-13-ALKYL BENZENESULFONAT,   MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-7 může způsobit alergickou reakci     

Parametry

prádlo: barevné

prací teploty: 20 - 95 °C

počet dávek: 24 kapslí

prádlo: barevné

prací teploty: 20 - 95 °C

počet dávek: 24 kapslí