ARIEL 3in1 PODS COMPACT universální 54 ks v plastové dóze dovoz z NĚMECKA

ARIEL 3in1 PODS COMPACT universální 80 ks v plastové dóze (1)
bílé uni

ARIEL 3in1 PODS COMPACT universální 54 ks v plastové dóze      extra výhodná cena - za jednu kapsli pouze 6,19 Kč  gelová kapsle ariel 3in1 pods = nyní trojí účinek najednou : kvalitní vyprání, odstraňování skvrn a… Více informací

 Skladem 1 ks
388
ks
Katalogové číslo:
3in1uni54
EAN:
8001090732200

ARIEL 3in1 PODS COMPACT universální 54 ks v plastové dóze 

 

 

extra výhodná cena - za jednu kapsli pouze 6,19 Kč 
gelová kapsle ariel 3in1 pods = nyní trojí účinek najednou : kvalitní vyprání, odstraňování skvrn a rozjasnění barev 
 
novinka z Německa, kapsle ariel na bílé nebo světlé stálobarevné prádlo 3in1
uvnitř balení jsou 3 plastové krabice po 35 kusech

kapsle ariel mají nový vzhled, skvělou rozpustnost ve vodě

Koncentrát obsahuje účinné prací složky, které si poradí i s vyšším zašpiněním prádla. Zatím nejlepší kapsle od zn. ariel.

dávkování :

1 kapsle Ariel do 4-5 kg normálně zašpiněného prádla

2 kapsle Ariel do 4-5 kg velmi špinavého prádla

Složení : 

>30% : aniontové povrchově aktivní látky

5-15% : mýdlo

<5% : neiontové povrchově aktivní látky, fosfonát, enzymy, optický zjasňovač, parfémy : Alpha-isomethyl ionone, Citronellol, Coumarin, Linalool

obsahuje : Citronellol, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes - může způsobit alergickou reakci

obsahuje : MEA-C10-13-ALKYL BENZENESULFONAT,   MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-7

 


 Uchovávejte mimo dosah dětí.     

      varování

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H315 - Dráždí kůži
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P352 - Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. kontakt na toxikologické informační středisko v Praze  tel :  224 91 92 93 nebo 224 91 54 02   
P501 - Odstraňte obsah/obal dle místních směrnic ohledně třídění nebezpečného odpadu a obalů.
EUH208 - Obsahuje : Citronellol, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. může způsobit alergickou reakci     

 

Parametry

VELIKOST BALENÍ: 54 pracích dávek

PRACÍ TEPLOTY: 20 - 95 °C

prádlo: BÍLÉ a SVĚTLÉ na bílém podkladu

VELIKOST BALENÍ: 54 pracích dávek

PRACÍ TEPLOTY: 20 - 95 °C

prádlo: BÍLÉ a SVĚTLÉ na bílém podkladu