Ariel regular gel 40 dávek 2,2 litru dovoz z NĚMECKA

Ariel regular gel 40 dávek 2,2 litru (2)

německý prací gel Ariel Regular universální je jako i ostatní německé ariely velmi všestranný, protože se v něm může bílé i světlé stálobarevné prádlo v případě potřeby vyvářet. Kvalita praní v Arielu je výborná. Není vhodný… Více informací

 Skladem 2 ks
320
ks
Katalogové číslo:
Areg40g
EAN:
9001090703590

německý prací gel Ariel Regular universální

je jako i ostatní německé ariely velmi všestranný, protože se v něm může bílé i světlé stálobarevné prádlo v případě potřeby vyvářet. Kvalita praní v Arielu je výborná.

Není vhodný na praní vlny, hedvábí, černého a tmavšího barevného prádla. Na praní černého máme k dispozici vhodnější prací gely, které umí černému prádlu pomáhat udržovat černou barvu.

Na tmavší a nestálobarevné barvy je lepší používat prací prostředky "color". 

DÁVKOVÁNÍ :

tvrdost vody běžně zašpiněné prádlo více zašpiněné prádlo

měkká a středně tvrdá voda

55 ml 85 ml

 

 tvrdá voda

70 ml
100 ml
6 - 8 kg + 20 ml  + 20 ml 
ruční praní na 10 litrů vody 40 ml gelu

citlivým osobám se doporučuje používat rukavice

VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG

způsobí vážné poranění očí – zamezte vniknutí do oka při kontaktu s okem vyplachujte 10 minut tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky a znovu vypláchněte oko - vyhledejte lékaře, ukažte složení výrobku   /   při požití - nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, vezměte obal s sebou pro ukázku složení;  vypláchněte ústa, kontakt na toxikologické informační středisko v Praze 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02   

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.