Ariel Regular prací gel na 65 praní, 4,55 litru, dovoz z Německa - doprodej

Ariel Regular prací gel na 65 praní, 4,225 litru, dovoz z Německa - doprodej (1)
Doporučujeme Novinka bílé uni

Ariel regular prací gel na 65 praní - vyobrazení odpovídá skutečnosti Více informací

 Skladem 2 ks
495
ks
Katalogové číslo:
0001
EAN:
4084500466920

Ariel regular prací gel na 65 praní, 4,55 litru, dovoz z Německa (starší typ etikety jako na obrázku)

skladem jen v omezeném množství - doprodej

je vhodný na praní bílého prádla s potiskem

nelze používat na praní hedvábí a vlny

skladujte mimo dosah dětí, při vniknutí do oka vypláchnout vodou, při požití vyhledat lékaře a vzít obal s sebou

Upozornění:     NEPATŘÍ DO RUKOU DĚTEM!!!    

citlivým osobám se doporučuje používat rukavice

způsobí vážné poranění očí – zamezte vniknutí do oka při kontaktu s okem vyplachujte 10 minut tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky a znovu vypláchněte oko - vyhledejte lékaře, ukažte složení výrobku   /   při požití - nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, vezměte obal s sebou pro ukázku složení;  vypláchněte ústa, kontakt na toxikologické informační středisko v Praze 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02   

při kontaktu s pokožku - omýt vodou s mýdlem a odstranit zasažený oděv / při nadýchání – na čerstvý vzduch, v pozici, která umožňuje alespoň trochu dýchat dopravit k ošetření nebo zavolat záchrannou službu  

Parametry

VELIKOST BALENÍ: 65 pracích dávek

PRACÍ TEPLOTY: 20 - 95 °C

prádlo: BÍLÉ a SVĚTLÉ na bílém podkladu

objem: 4,55 litru

VELIKOST BALENÍ: 65 pracích dávek

PRACÍ TEPLOTY: 20 - 95 °C

prádlo: BÍLÉ a SVĚTLÉ na bílém podkladu

objem: 4,55 litru