Ariel regular prášek universální 60 praní (obr. je ilustrativní) dovoz z NĚMECKA

Ariel actilift regular prášek 55 praní 3,575 kg z Německa (1)
bílé uni

Ariel actilift regular 55 praní 3,575 kg, dovoz z Německa je universální prášek pro všechny prací teploty ... Více informací

 Skladem 1 ks
404
ks
Katalogové číslo:
Areg55

ARIEL regular prášek 60 praní  

německý universální prášek ARIEL vhodný na bílé a světlé prádlo, pere od 20°C až do 95°C.

!!!  Nelze použít na vlnu, hedvábí

!!!  nehodí se na praní barevného a tmavého prádla. Na černé prádlo jsou lepší prací gely - Fewa, Persil, Coral.

snížené dávkování  - používejte odměrku

 

DÁVKOVÁNÍ :

tvrdost vody /

                  zašpinění  * / **

 

4-5 kg prádla

 

6-8 kg prádla

 

9 kg prádla

pro všechny 

velikosti praček přidat 

***

měkká až středně tvrdá 105 ml 160 ml 210 ml + 50 ml
velmi tvrdá 155 ml 210 ml 260 ml + 50 ml
ruční praní                                      na 6 litrů vody -  25 ml prášku 

 

Počet dávek propočten podle praní ve středně tvrdé vodě a spotřebě 105 ml  prášku na prací cyklus a náplň 4-5 kg prádla.

Složení : 15 - 30% : bělící činidla na bázi kyslíku

5-15% : aniontové povrchově aktivní látky  

<5% : neiontové povrchově aktivní látky, fosfonát, polykarboxylát, zeolity, enzymy, optické zjasňovače, parfémy, Hexyl cinnamal

VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG   Varování !!!

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

P301 – PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa vodou, nevyvolávejte zvracení.

P312 – Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO  tel : 224  91 92 93 nebo 224 91 54 02 nebo lékaře.

 

 

 

Parametry

VELIKOST BALENÍ: 60 pracích dávek

PRACÍ TEPLOTY: 20 - 95 °C

prádlo: BÍLÉ a SVĚTLÉ BARVY na bílém podkladu

VELIKOST BALENÍ: 60 pracích dávek

PRACÍ TEPLOTY: 20 - 95 °C

prádlo: BÍLÉ a SVĚTLÉ BARVY na bílém podkladu