CORAL OPTIMAL COLOR Neu 22 dávek Farb Pflege Formel 1,1 litru dovoz z NĚMECKA

CORAL OPTIMAL COLOR New - prací gel na barevné prádlo (1)
  • CORAL OPTIMAL COLOR New - prací gel na barevné prádlo (1)
  • CORAL OPTIMAL COLOR New - prací gel na barevné prádlo (2)
color

CORAL OPTIMAL COLOR Neu Farb Pflege Formel   CORAL OPTIMAL COLOR je prací gel vhodný na všechno barevné oblečení kromě vlny a hedvábí. nová receptura.   Složení :  5-15% - aniontové povrchově aktivní látky Více informací

 Skladem 3 ks
145
ks
Katalogové číslo:
Cor c22
EAN:
8710447369944

CORAL OPTIMAL COLOR Neu Farb Pflege Formel

 

CORAL OPTIMAL COLOR je prací gel vhodný na všechno barevné oblečení kromě vlny a hedvábí.

nová receptura.

 

Složení :  5-15% - aniontové povrchově aktivní látky

<5% - enzymy, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, polycarboxylát, mýdlo, buthylphenyl methylpropional, citronellol, benzisothiazolinone (může vyvolat alergickou reakci)

 VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

P301 – PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa vodou, nevyvolávejte zvracení.

P312 – Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO  tel : 224  91 92 93 nebo 224 91 54 02 nebo lékaře.

EUH 208 – Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. 

Parametry

VELIKOST BALENÍ: 22 pracích dávek

PRACÍ TEPLOTY: 30 - 60 °C

prádlo: barevné

objem: 1,1 litru

VELIKOST BALENÍ: 22 pracích dávek

PRACÍ TEPLOTY: 30 - 60 °C

prádlo: barevné

objem: 1,1 litru

CORAL OPTIMAL COLOR New - prací gel na barevné prádlo (2)