Fewa Care and Refresh mit Deo-tech s neutralizátorem pachu dovoz z Rakouska

Fewa Care and Refresh mit Deo-tech s neutralizátorem pachu (1)
bílé color uni

Fewa Care and Refresh mit Deo-tech s neutralizátorem pachu až 24 hodin svěží prádlo, na syntetické a směsové moderní oblečení speciální prací gel na směsové a syntetické prádlo DÁVKOVÁNÍ : tvrdost vody * ** měkká a… Více informací

 vyprodáno, bude znovu v nabídce 
170
Litujeme, ale zboží nelze koupit Tento produkt byl vyprodán nebo již není v nabídce
Katalogové číslo:
Few12
EAN:
9000101300864

Fewa Care and Refresh mit Deo-tech s neutralizátorem pachu

až 24 hodin svěží prádlo, na syntetické a směsové moderní oblečení

speciální prací gel na směsové a syntetické prádlo

DÁVKOVÁNÍ :

tvrdost vody * **

měkká a

středně tvrdá

60 ml 90 ml

tvrdá a

velmi tvrdá

75 ml 105 ml
ruční praní na 10 litrů vody 60 ml gelu - na 25 praní

!!! NEPOUŽÍVAT na vlnu a hedvábí

!!! nevhodné pro bílé a světlé prádlo

víčko je zároveń odměrka   -  1 víčko = 70 ml

Složení :  5 - 15 % : aniontové povrchově aktivní látky

<5 % : neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, fosfonáty, enzymy, parfémy - Linalool, Hexyl cinnamal

konzervační látky : Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone

Bezpečnostní pokyny :

výrobek není označen jako nebezpečný, přesto dodržujte tyto pokyny :

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zamezte kontaktu s očima. Dráždí kůži.

Způsobuje vážné podráždění očí.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Zdraví škodlivý při požití.   PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa vodou, nevyvolávejte zvracení.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO  tel : 224  91 92 93 nebo 224 91 54 02 nebo lékaře.

 

Parametry

VELIKOST BALENÍ: 25 pracích dávek

PRACÍ TEPLOTY: 20 - 60 °C

prádlo: všechny barvy

objem: 1,5 litru

VELIKOST BALENÍ: 25 pracích dávek

PRACÍ TEPLOTY: 20 - 60 °C

prádlo: všechny barvy

objem: 1,5 litru