Lenor 3in1 PODS APRILFRISCH vollwaschmittel 42 ks dovoz z NĚMECKA

Lenor 3in1 PODS APRILFRISCH vollwaschmittel 42 ks (1)
Novinka uni

Lenor 3in1 PODS APRILFRISCH vollwaschmittel 42 ks novinka  kapsle na praní lenor universální použití na bílé prádlo a bílé s barevným vzorem obsahuje složku proti šednutí bílého prádla svěží vůně po modré aviváži aprilfrisch… Více informací

 Skladem 2 ks
298
ks
Katalogové číslo:
Apr42
EAN:
8001090749192

Lenor 3in1 PODS APRILFRISCH vollwaschmittel 42 ks

novinka  kapsle na praní lenor universální použití na bílé prádlo a bílé s barevným vzorem

obsahuje složku proti šednutí bílého prádla

svěží vůně po modré aviváži aprilfrisch, zanechá prádlo měkké

 

poznámka : prádlo nevoní tak silně, jako když dáváte plnou dávku tekuté aviváže do praní, je to takový voňavý nádech 

způsob použití :  na dno pračky dáte 1 kapsli lenor na normální množství prádla s běžným zašpiněním

do větších dávek prádla nad 5 kg je třeba dávat 2 kapsle

 

více špinavé prádlo - zaschlé fleky - doporučujeme ošetřit silem nebo žlučovým mýdlem, protože lenory na praní jsou v prací účinnosti slabší než např. persil

Složení : >30% - aniontové povrchově aktivní látky

5-15% - mýdlo

<5 - neiontové povrchově aktivní látky, fosfonát, enzymy, optický rozjasňovač, parfém

korozivni_zirave_latky.jpg

Varování : 

NEPATŘÍ DO RUKOU DĚTEM, skladujte mimo dosah dětí !!!                 

citlivým osobám se doporučuje používat rukavice

H315 - Dráždí kůži.

H319 -  Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.