Lenor color prášek Goldene Orchidee 60 dávek 3,9 kg dovoz z NĚMECKA

Lenor color prášek Seidene Orchidee 60 dávek 3,9 kg (1)
Novinka color

Lenor color prášek Goldene Orchidee 2in1 60 dávek 3,9 kg nový voňavý prášek Lenor color Goldene Orchidee na barevné prádlo pro praní od 20 - 95°C vám zajistí svěží prádlo s jemnou vůní po orchidejích zkuste vyprat bez… Více informací

 Skladem > 10 ks
416
ks
Další varianty zboží
Katalogové číslo:
L Gold60pr
EAN:
8001090955838

Lenor color prášek Goldene Orchidee 2in1 60 dávek 3,9 kg

nový voňavý prášek Lenor color Goldene Orchidee na barevné prádlo pro praní od 20 - 95°C vám zajistí svěží prádlo s jemnou vůní po orchidejích

zkuste vyprat bez přidání aviváže

pokud by se vám zdálo, že chcete ještě silnější vůni, nebo máte tak tvrdou vodu, že prádlo není dost měkké,  můžete doplnit aviváží Lenor Goldene Orchidee, která se s práškem skvěle doplňuje

 Složení :  5 - 15% - aniontové povrchově aktivní látky

<5% : neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxylát, zeolity, enzymy, parfémy : Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Citronellol, Linalool

VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG

Varování :

H319 -  Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

EUH208 - Obsahuje Delta-Damascone. Může způsobit alergickou reakci.