LENOR gel color Goldene Orchidee 60 dávek dovoz z NĚMECKA

LENOR gel color Goldene Orchidee 60 dávek (1)
Doporučujeme Novinka color

LENOR gel color Goldene Orchidee 60 dávek Prací gely Lenor se vyznačují krásnou vůní, nabízí ten nejlepší rozsah teplot praní, a to je vždy velká výhoda.   Vhodný na světle barevné i tmavě barevné prádlo. Není vhodný na… Více informací

 Skladem 9 ks
416
ks
Katalogové číslo:
LenGold60
EAN:
8001090076472

LENOR gel color Goldene Orchidee 60 dávek

Prací gely Lenor se vyznačují krásnou vůní, nabízí ten nejlepší rozsah teplot praní, a to je vždy velká výhoda.  

Vhodný na světle barevné i tmavě barevné prádlo.

Není vhodný na praní vlny a hedvábí, bílého prádla. Na černé prádlo si můžete vybrat vhodnější prací gel za přijatelnou cenu a v menším balení.

DÁVKOVÁNÍ :

tvrdost vody běžně zašpiněné prádlo více zašpiněné prádlo

měkká voda

55 ml 85 ml

 

středně tvrdá voda

55 ml 85 ml
velmi tvrdá voda 70 ml 100 ml
ruční praní na 10 litrů vody 40 ml gelu
6 kg prádla přidejte 20 ml navíc  

Upozornění pro spotřebitele :     NEPATŘÍ DO RUKOU DĚTEM, skladujte mimo dosah dětí !!!                 

citlivým osobám se doporučuje používat rukavice

 

 Složení :  5 - 15% - aniontové povrchově aktivní látky

<5% : neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, mýdlo, enzymy, parfémy : Citronellol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene , Linalool

obsahuje konzervační látky : Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone - může způsobit alergickou reakci

VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG

Varování :

H319 -  Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

EUH208 - Obsahuje Tetrahydrolinalool, Linalool, Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes . Může způsobit alergickou reakci.

 

Parametry

VELIKOST BALENÍ: 60 pracích dávek

PRACÍ TEPLOTY: 20 - 95 °C

prádlo: barevné

objem: 4,2 litru

VELIKOST BALENÍ: 60 pracích dávek

PRACÍ TEPLOTY: 20 - 95 °C

prádlo: barevné

objem: 4,2 litru