Odvápňovač pračky a myčky Heitmann 3in1

- 5%
Odvápňovač pračky a myčky Heitmann 3in1 (3)
 • Odvápňovač pračky a myčky Heitmann 3in1 (3)
 • Odvápňovač pračky a myčky Heitmann 3in1 (2)
Sleva

obal nahoře rozevřít a vložit do prázdného bubnu pračky / spustit program min. na 60°C nebo vyšší teplotu BEZ PŘEDPÍRKY - Více informací

 Skladem 1 ks
114
Před slevou:
120
ks
Katalogové číslo:
Heit4
EAN:
4052400033641

Odvápňovač pračky a myčky Heitmann 3in1

 

návod k použití u pračky :

 1. obal nahoře rozevřít a vložit do prázdného bubnu pračky
 2. spustit program min. na 60°C nebo vyšší teplotu BEZ PŘEDPÍRKY
 3. nechat přejít celý program praní

PRO PRAČKY S VĚTŠÍM BUBNEM = VÍCE NEŽ 4,5 KG PRÁDLA - použít 2 balení

tento čistič odstraní mastnotu a vápenné usazeniny, které způsobují zápach z pračky a množení bakterií

 

návod k použití u myčky :

 1. osahem sáčku posypat dno prázdné myčky, vyhnout se sítku
 2. spustit program min. na 50°C nebo vyšší teplotu BEZ PŘEDMÝVÁNÍ
 3. nechat přejít celý program mytí

   

  Složení : kyselina citronová, kyselina jablečná, kyselina vinná v potravinářské kvalitě

  <5% - neiontové povrchově aktivní tensidy

   VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG

    Varování :

  H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

  P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

  P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  NEKONZUMUJTE. Při požití vypláchněte ústa vodou. Může se vypít malé množství nesycené vody. Konzultujte s lékařem, pokud se necítíte dobře.

Parametry

obsah: 175 g

obsah: 175 g

Odvápňovač pračky a myčky Heitmann 3in1 (2)