Sil 1für Alles Complete Action Fleckenspray 500 ml dovoz z NĚMECKA

Sil 1für Alles Complete Action Fleckenspray 500 ml (1)
  • Sil 1für Alles Complete Action Fleckenspray 500 ml (1)
  • Sil 1für Alles Complete Action Fleckenspray 500 ml (2)

Sil 1für Alles Complete Action Fleckenspray odstraňovač skvrn pohodlná manipulace - nastříknete na znečištěné místo   na všechny druhy bělitelných skvrn  - proteinové i tukové  - např. mastné skvrny, bílkoviny, skvrny od… Více informací

 Skladem 6 ks
105
ks
EAN:
4015000314879

Sil 1für Alles Complete Action Fleckenspray odstraňovač skvrn

pohodlná manipulace - nastříknete na znečištěné místo

  na všechny druhy bělitelných skvrn  - proteinové i tukové  - např. mastné skvrny, bílkoviny, skvrny od ovoce, kávy, od červeného  vína

na   všechny barvy textilu a druhy - včetně VLNY A HEDVÁBÍ

použitelný pro všechny prací teploty, volitelná možnost pro nástřik jako spray nebo pěna

NENÍ URČEN NA KŮŽI a NEPRATELNÉ TEXTILIE

použití :  běžné skvrny - nastříknout na skvrnu, nechat účinkovat 1 - 10 minut, textil promnout rukama a vložit do pračky 

! !  - nenechávejte přípravek Sil 1für Alles zaschnout na prádle, nevystavujte slunečnímu záření, nenanášejte na kovové a korozivní součásti oděvů - např. zipy, knoflíky

pro těžko odstranitelné skvrny - nastříknete tak, aby látka byla nasáklá dostatečně přípravkem sil, promnete a nakonec ještě přepněte uzávěr na pěnu a nastříkněte povrch pěnou, nechte účinkovat až 10 ninut - 

Vlna a hedvábí - po použití Sil 1für Alles Fleckenspray - prádlo napřed vymáchejte ve vodě ještě před praním v pračce

Barevné oděvy - DOPORUČUJE se napřed vyzkoušet stálobarevnost na skrytém místě

Složení : <5 % neiontové tensidy

<5 % aniontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, bělidla na bázi kyslíku, parfémy

Varování:

korozivni_zirave_latky.jpg

Způsobuje vážné poškození očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

ŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Nevdechujte mlhu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice / obličejový štít.  

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

 

Sil 1für Alles Complete Action Fleckenspray 500 ml (2)