Somat oplachovač do myčky 750 ml

Somat oplachovač do myčky 750 ml ČIRÝ (obr. je ilustrativní) (2)

Somat oplachovač do myčky  750 ml   Somat oplachovač do myčky pro lesk nádobí, rychlejší schnutí, proti usazování vápence, proti skvrnkám od kapek, pro čistou myčku Složení : 5 -15 % : neiontové povrchově aktivní látky,… Více informací

 vyprodáno, bude znovu v nabídce 
68
Litujeme, ale zboží nelze koupit Tento produkt byl vyprodán nebo již není v nabídce
Katalogové číslo:
som3
EAN:
4015000310048

Somat oplachovač do myčky  750 ml

 

Somat oplachovač do myčky pro lesk nádobí, rychlejší schnutí, proti usazování vápence, proti skvrnkám od kapek, pro čistou myčku

Složení : 5 -15 % : neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Methylchloro-isothiazolinone 

Datum spotřeby : 2 roky od data výroby, uvedeno na lahvi pod čárovým kódem

VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG

Varování :

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 -  Obsahuje : METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE a METHYLISOTHIAZOLINONE Může způsobit alergickou reakci.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P280 - Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.