SPEE Megaperls color prášek 20 dávek barevné prádlo 1,35 kg dovoz z NĚMECKA

- 10%
SPEE Megaperls color prášek 20 dávek barevné prádlo 1,35 kg dovoz z NĚMECKA
color

SPEE Megaperls color prášek 20 dávek barevné prádlo 1,35 kg je jeden z mála prášků, které se ve formě megaperliček vyrábí na praní barevného prádla velkou výhodou je bezprašnost a velmi snadné dávkování -- když roztrhnete… Více informací

 vyprodáno, bude znovu v nabídce 
113
Před slevou:
126
Litujeme, ale zboží nelze koupit Tento produkt byl vyprodán nebo již není v nabídce
Katalogové číslo:
Spee 12
EAN:
4015000962681

SPEE Megaperls color prášek 20 dávek barevné prádlo 1,35 kg

je jeden z mála prášků, které se ve formě megaperliček vyrábí na praní barevného prádla

velkou výhodou je bezprašnost a velmi snadné dávkování -- když roztrhnete sáček jen zčásti roztažením v horním sváru, můžete snadno odsypávat do odměrky

dávkování je snížené - prášek je více koncentrovaný než standartní spee color (ten nemáme skladem)

cenově výhodný prací prášek             nevhodný na vlnu, hedvábí

Složení: 

5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky

< 5 % mýdlo, Polycarboxylát, fosphonát, neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, parfém Hexyl cinnamal

VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG Varování :   Uchovávejte mimo dosah dětí.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

H228 Hořlavá tuhá látka.   

H302 - Zdraví škodlivý při požití. / H315 - Dráždí kůži. / H318 - Způsobuje vážné poškození očí. / H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. /  H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. / H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

 

 

 

Parametry

prádlo: barevné

prací teploty: 20 - 60 °C

počet dávek: 20

hmotnost: 1,35 kg

prádlo: barevné

prací teploty: 20 - 60 °C

počet dávek: 20

hmotnost: 1,35 kg