SPEE Megaperls universální prášek 20 dávek 1,35 kg dovoz z NĚMECKA

SPEE Megaperls universální prášek 20 dávek 1,35 kg dovoz z NĚMECKA
bílé uni

SPEE Megaperls universální prášek 20 dávek 1,35 kg universální německý prášek na praní Spee megaperls je jeden z mála prášků, které se dají koupit ve formě megaperliček velkou výhodou je bezprašnost a velmi snadné dávkování… Více informací

 vyprodáno, bude znovu v nabídce 
125
Litujeme, ale zboží nelze koupit Tento produkt byl vyprodán nebo již není v nabídce
Katalogové číslo:
Spee 2
EAN:
4015000314695

SPEE Megaperls universální prášek 20 dávek 1,35 kg

universální německý prášek na praní Spee megaperls je jeden z mála prášků, které se dají koupit ve formě megaperliček

velkou výhodou je bezprašnost a velmi snadné dávkování -- když roztrhnete sáček jen zčásti roztažením v horním sváru, můžete snadno odsypávat do odměrky

dávkování je snížené - prášek je více koncentrovaný

cenově výhodný prací prášek

!!! nevhodný na vlnu a hedvábí

dávkování : viz obrázek v příloze

Složení: 

5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky, bělidlo na bázi kyslíku

< 5 % mýdlo, Polycarboxylát, fosphonát, neiontové povrchově aktivní látky, další složky : optický zjasňovač, enzymy, parfém Hexyl cinnamal

VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG Varování :   Uchovávejte mimo dosah dětí.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

H228 Hořlavá tuhá látka.   /     H272 Může zesílit požár; oxidant.

H302 - Zdraví škodlivý při požití. / H315 - Dráždí kůži. / H318 - Způsobuje vážné poškození očí. / H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. /  H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. / H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

prádlo: bílé, kombinace světlé barvy a bílé

prací teploty: 20 - 95 °C

velikost / váha: 20 praní / 1,35 kg

prádlo: bílé, kombinace světlé barvy a bílé

prací teploty: 20 - 95 °C

velikost / váha: 20 praní / 1,35 kg