Fewa White Effect Re-new 3D gel na bílé prádlo - 25 dávek dovoz z Rakouska

Fewa White Effect Re-new 3D gel na bílé prádlo - 25 dávek dovoz z Rakouska
bílé

Fewa White Effect Re-new 3D gel na bílé prádlo - 25 dávek Tato FEWA Brilliant White obsahuje optický zjasňovač barvy, takže při každém praní se barva Vašeho prádla projasní, přitom neobsahuje bělidlo. Je určena na praní… Více informací

 Skladem 6 ks
170
ks
Katalogové číslo:
Few 9

Fewa White Effect Re-new 3D gel na bílé prádlo - 25 dávek

Tato FEWA Brilliant White obsahuje optický zjasňovač barvy, takže při každém praní se barva Vašeho prádla projasní, přitom neobsahuje bělidlo. Je určena na praní všeho bílého prádla včetně dalších světlých tónů barev.

Na obalu není uvedeno, že by nešla používat pro vlnu a hedvábí. Naopak je zmíněno, že je na všechny druhy textilu.

Vylepšený prací gel fewa 3D White brání šedivění prádla. Naopak, prádlo s každým dalším vypráním dostává zpět svoji bílou barvu. Prací gel vyhlazuje vlákna. Tím se zajistí, že prádlo vypadá díky odrazu světla ještě zářivěji bílé.

Před použitím lahev protřepte.

DÁVKOVÁNÍ :

dávkování pro 2-3 kg prádla - 20 - 60 °C
tvrdost vody lehce zašpiněné prádlo normálně zašpiněné prádlo

měkká a

středně tvrdá

60 ml  90 ml

tvrdá a

velmi tvrdá

75 ml 105 ml
ruční praní na 10 litrů vody 60 ml gelu

!!! nevhodné pro černé a barevné prádlo

víčko je zároveń odměrka   -  1 víčko = 70 ml

Složení :  5 - 15 % : aniontové povrchově aktivní látky

<5 % : neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, fosfonáty, enzymy, optický zjasňovač,  parfémy - Alpha-Isomethyl Ionone

konzervační látky : Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone

Bezpečnostní pokyny :

výrobek není označen jako nebezpečný, přesto dodržujte tyto pokyny :

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zamezte kontaktu s očima. Dráždí kůži.

Způsobuje vážné podráždění očí.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Zdraví škodlivý při požití.   PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa vodou, nevyvolávejte zvracení.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO  tel : 224  91 92 93 nebo 224 91 54 02 nebo lékaře.

 

Parametry

Parametr 1: na bílé a světlé textilie

Parametr 2: praní do 60°C

Parametr 3: 25 praní, obsah 1,5 litru

Parametr 1: na bílé a světlé textilie

Parametr 2: praní do 60°C

Parametr 3: 25 praní, obsah 1,5 litru