Lenor 3in1 PODS AMETHYST BLUTENTRAUM COLOR 54 ks dovoz z NĚMECKA

Lenor 3in1 PODS AMETHYST BLUTENTRAUM COLOR 12 ks (1)
Novinka color

Lenor 3in1 AMETHYST BLUTENTRAUM color 54 ks novinka  kapsle na praní lenor na barevné prádlo  svěží vůně po květinově vonící aviváži lenor amethyst blutentraum, zanechá prádlo měkké   poznámka : prádlo nevoní tak silně, jako… Více informací

 Není skladem 
350
Litujeme, ale zboží nelze koupit Tento produkt byl vyprodán nebo již není v nabídce
Katalogové číslo:
LcapF
EAN:
8001090749253

Lenor 3in1 AMETHYST BLUTENTRAUM color 54 ks

novinka  kapsle na praní lenor na barevné prádlo 

svěží vůně po květinově vonící aviváži lenor amethyst blutentraum, zanechá prádlo měkké

 

poznámka : prádlo nevoní tak silně, jako když dáváte plnou dávku tekuté aviváže do praní, je to takový voňavý nádech 

způsob použití :  na dno pračky dáte 1 kapsli lenor na normální množství prádla s běžným zašpiněním

do větších dávek prádla nad 5 kg je třeba dávat 2 kapsle

 

více špinavé prádlo - zaschlé fleky - doporučujeme ošetřit silem nebo žlučovým mýdlem, protože lenory na praní jsou v prací účinnosti slabší než např. persil

Složení : >30% - aniontové povrchově aktivní látky

5-15% - mýdlo

<5 - neiontové povrchově aktivní látky, fosfonát, enzymy, parfém

korozivni_zirave_latky.jpg

Varování : 

NEPATŘÍ DO RUKOU DĚTEM, skladujte mimo dosah dětí !!!                 

citlivým osobám se doporučuje používat rukavice

H315 - Dráždí kůži.

H319 -  Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.