Mr. Proper Febreze - 1 litr, čistič na podlahy

Mr. Proper Febreze - 1 litr, čistič na podlahy

Mr. Proper Febreze 1 litr  čistič na podlahy Meister Proper Febreze má svěží vůni a usnadňuje mytí podlah beze šmouh. Používá se ředěný, zhruba 2 víčka = 60 ml na 5 litrů vody, neoplachuje se.   Pokud nalijete neředěný… Více informací

 Skladem 2 ks
50
ks
Katalogové číslo:
A01-0178
EAN:
8001090168856

Mr. Proper Febreze 1 litr  čistič na podlahy

Meister Proper Febreze má svěží vůni a usnadňuje mytí podlah beze šmouh. Používá se ředěný, zhruba 2 víčka = 60 ml na 5 litrů vody, neoplachuje se.
 
Pokud nalijete neředěný roztok na čištěné místo, je nutné následně omýt vodou.

složení : <5% aniontové povrchové aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, Benzisothiazolinone

parfémy : hydroxycitronellol, hydroxyisoethyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, limonene, linalool

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

EUH 208 – Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Parametry

obsah: 1 litr

obsah: 1 litr