OMO Active prášek na praní 35 dávek 2,45 kg dovoz z Rakouska

OMO ACTIVE PRÁŠEK universální 35 praní,  dovoz z Rakouska (1)
bílé uni

OMO Active prášek 35 praní dovoz z Rakouska oblíbený universální prášek na praní omo má svoji specifickou vůni.  Odolnější skvrny je doporučeno prát v teplotách od 40°C.  !!! Obsahuje bělidlo na bázi kyslíku, opticky… Více informací

 

   OMO Active prášek 35 praní dovoz z Rakouska

oblíbený universální prášek na praní omo má svoji specifickou vůni. 

Odolnější skvrny je doporučeno prát v teplotách od 40°C. 

!!! Obsahuje bělidlo na bázi kyslíku, opticky zjasňující prostředky, proto se nepoužívá na barevné prádlo

!!! Nevhodné pro vlnu a hedvábí.

doporučujeme používat odměrku
nepřeplňujte pračku, praní je optimální při dávce 4-5 kg prádla ve standartní velikosti bubnu
pro praní 3 - 4 kg prádla uberte 20 ml
pro praní v pračce na 6-7 kg zvyšte dávku o 55 ml
pro ruční praní je třeba napřed prášek dobře rozpustit, následně dobře umýt ruce

DÁVKOVÁNÍ :   

tvrdost vody zašpinění ♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦
měkká  45 ml 80 ml 145ml 200 ml
středně tvrdá  80 ml 110 ml 180 ml 240 ml
tvrdá a velmi tvrdá  115 ml 145 ml 210 ml 270 ml


Počet dávek propočten podle praní ve středně tvrdé vodě a spotřebě 110 ml prášku na prací cyklus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Složení : 5-15% : aniontové povrchově aktivní látky, bělidlo na bázi kyslíku

<5% : enzymy, neiontové povrchově aktivní látky, optický zjasňovač, vonné látky, fosfonáty, polycarboxylát, mýdlo, zeolity, butylphenyl methylpropional, geraniol, hexyl cinnamal

 

Varování

Uchovávejte mimo dosah dětí.  Způsobuje vážné podráždění očí. Způsobuje vážné poškození očí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ : několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Zdraví škodlivý při požití. - PŘI POŽITÍ : vypláchněte ústa vodou, vyndejte zubní protézy. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, může to být nebezpečné hlavně u dětí. Může se vypít malá sklenice vody. Vyhledejte lékaře. Kontakt na toxikologické informační středisko : 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

Dráždí kůži. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Může zesílit požár; oxidant.

Parametry

prádlo: bílé prádlo nebo kombinace bílé + světlejší barvy

prací teploty: 20 - 95 °C

počet dávek: 35

prádlo: bílé prádlo nebo kombinace bílé + světlejší barvy

prací teploty: 20 - 95 °C

počet dávek: 35