Perwoll GEL na vlnu, hedvábí, jemné prádlo dovoz z NĚMECKA

Perwoll GEL na vlnu, hedvábí, jemné prádlo dovoz z NĚMECKA

Perwoll gel na vlnu, hedvábí a jemné prádlo - dovoz z Německa Hodí se na přepírání svetříků, punčoch, elastických triček. Příjemně voní. Všechny přípravky na praní vlny (od všech výrobců) obsahují složky, které brání… Více informací

Perwoll gel na vlnu, hedvábí a jemné prádlo - dovoz z Německa


Hodí se na přepírání svetříků, punčoch, elastických triček. Příjemně voní.


Všechny přípravky na praní vlny (od všech výrobců) obsahují složky, které brání tření prádla, proto počítejte s faktem, že např. perwoll na vlnu se nehodí k praní velmi špinavého prádla a skvrn.  Skvrny na vlněném oblečení je třeba předem ručně odstranit a pak teprve prát v pračce.

není třeba přidávat změkčovače vody při dodržení dávkování

tvrdost vody / zašpinění lehké zašpinění normální zašpinění velmi špinavé
měkká  a středně tvrdá 90 120 ml 150 ml
tvrdá + velmi tvrdá 105 ml 135 ml 165 ml
ruční přepírání 75 ml gelu na 10 l vody  

víčko je zároveń odměrka   -  1 víčko = 110 ml

Složení :  <5 % : neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo

5-15% : aniontové povrchově aktivní látky, enzymy, parfémy - Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional,  Citronellol, Geraniol, Amyl Cinnamal

konzervační látky : Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone

neobsahuje žádné optické zjasňovače a bělidla  

Bezpečnostní pokyny :

výrobek není označen jako nebezpečný

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zamezte kontaktu s očima. Dráždí kůži.

Způsobuje vážné podráždění očí.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Zdraví škodlivý při požití.   PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa vodou, nevyvolávejte zvracení.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO  tel : 224  91 92 93 nebo 224 91 54 02 nebo lékaře.

 

Parametry

prádlo: všechny barvy

prací teploty: do 40 °C (nebo dle etiket), ruční přepírání

prádlo: všechny barvy

prací teploty: do 40 °C (nebo dle etiket), ruční přepírání