Sagrotan čistič pračky - odstraňuje vápenné usazeniny + až 99,9% bakterií desinfekce pračky

Sagrotan čistič pračky - odstraňuje vápenné usazeniny + až 99,9% bakterií (3)
  • Sagrotan čistič pračky - odstraňuje vápenné usazeniny + až 99,9% bakterií (3)
  • Sagrotan čistič pračky - odstraňuje vápenné usazeniny + až 99,9% bakterií desinfekce pračky
  • Sagrotan čistič pračky - odstraňuje vápenné usazeniny + až 99,9% bakterií desinfekce pračky

desinfekční čistič pračky Sagrotan na 1 použití Více informací

desinfekční čistič pračky Sagrotan

na 1 použití

NEMÍCHAT S JINÝMI ČISTICÍMI PROSTŘEDKY

NÁVOD K POUŽITÍ :

příprava pračky - 1) očistěte co nejlépe gumové těsnění ve dvířkách (všechny záhyby)

2)  vyberte všechny hrubé nečistoty z místa mezi otočným bubnem a obalem bubnu = odtáhněte gumu a zkuste něčím delším a pevným vytáhnout všechny žmolky látek i vlasů se zbytky prášku, které leží v těchto pro ruce nepřístupných místech

3)  Nalijte obsah lahvičky násypky na prášek nebo prací gel, pustit program hlavního praní na 60 °C. Bez předpírky, bez namáčení, bez pracího prášku, bez prádla.   POZOR !!!  Některé pračky než začnou napouštět vodu napřed odčerpávají zbytek vody ze dna pračky.  U těchto praček je ideální počkat na skončení odčerpávání, aby byla jistota, že roztok zůstane v pračce.

Po skončení programu můžete prát jako obvykle.

Upozornění:     NEPATŘÍ DO RUKOU DĚTEM!!!      

DRÁŽDÍ OČI A KŮŽI.  Používejte při práci rukavice, pak se umyjte mýdlem. Silně dráždí oči – způsobí poranění, braňte vniknutí do oka. Při zasažení otevřené oko vyplachujte delší dobu tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky a znovu vypláchujte - vyhledejte lékaře, ukažte složení výrobku    

POŽITÍ POŠKOZUJE ZDRAVÍ !!!!    při požití - vypláchněte ústa, vyndejte zubní protézy , nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Je možné se trochu napít čisté vody.  vezměte obal s sebou pro ukázku složení;

kontakt na toxikologické informační středisko v Praze 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02

při zasažení kůže - ihned omýt vodou a mýdlem,  odstranit zasažený oděv

neředěné v kontaktu s kovem může způsobit korozi

škodlivé pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem

Parametry

obsah: 250 ml

obsah: 250 ml

Sagrotan čistič pračky - odstraňuje vápenné usazeniny + až 99,9% bakterií desinfekce pračky Sagrotan čistič pračky - odstraňuje vápenné usazeniny + až 99,9% bakterií desinfekce pračky